23 september 2018

 
                                      ARKIV       KONTAKT       BLI MEDLEM       LÄNKSAMLING       LOGGA IN
 
 BOENDE       MAT & DRYCK       RESA & TRANSPORT       BÅTLIV       AKTIVITETER & SEVÄRT      HANDLA      PAKET

Tjust skärgård

Skärgårdsporten
Sladö
Sladö by är en klassisk radby. Sjöbodarna och båthusen ligger uppradade längs vattnet, bostadshusen lite längre upp och därefter ladugårdarna. En liten bit från byn finns den tillhörande källarbacken. Här ligger ett antal stenkällare vackert uppradade, och det är ovanför dem som rullstensåsen går i dagen.

Vid Sladös sydudde ligger Vinterbryggan. Här vid det öppna havet kan man skåda många arter sjöfågel, bland annat havsörn.

Sladö ingår i ett naturreservat tillsammans med Äskeskär, sydväst om Sladö, och området där emellan. Här finns en rik flora, öppna ängsmarker och goda möjligheter till fågelskådning. Det är bland annat Sladös vackra och säregna natur som gjort att Länsstyrelsen anser området värt att skyddas. Naturen domineras av tallskog och öppna ängsmarker, men omkring de uppodlade områdena finner man hagar och ängar med lind, ek och ask. Här finns också många hamlade askar och lindar.

Tänk på att i naturreservat gäller speciella regler. Det är bland annat förbjudet att plocka blommor, man ska vara extra aktsam om naturen och hundar ska hållas kopplade.

I en äng på Sladö, som efter några år av betesdrift åter slåttras, finner man många hamlade askar och lindar. I ängen växer många arter, till exempel jungfrulin, gullviva, darrgräs, solvända, ängsskallra och brudbröd. Dessa växter är beroende av slåtter eller bete för sin överlevnad.


Fakta:


Kommun:

Västerviks kommun

Skärgård:

TjustHistoria

1601 omnämndes Sladö för första gången i historien, och då som styrmansort med lots. På ön finns tre kummel och en kretsformig stenmur som sannolikt använts som sjömärken. Ett annat välkänt sjömärke sedan flera hundra år, är de två askarna längst ut i havsbandet på den lilla holmen Sladö ask.Ansvarig utgivare: MELLANSKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENING

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz