23 september 2018

 
                                      ARKIV       KONTAKT       BLI MEDLEM       LÄNKSAMLING       LOGGA IN
 
 BOENDE       MAT & DRYCK       RESA & TRANSPORT       BÅTLIV       AKTIVITETER & SEVÄRT      HANDLA      PAKET

Tjust skärgård

Skärgårdsporten
Björkö


Sveriges vackraste ö har den kallats, denna grönskande pärla i innerskärgården. Björkö har ett aktivt jordbruk och atmosfären är som en blandning mellan Saltkråkan och Bullerbyn. Ön är naturreservat och på utkiksberget Qvarnberget finns en liten informationsstuga med en utställning om Björkös natur och historia. På Björkö bedriver man Bo på lantgård, jakt- och fisketurism och uthyrning av boende i det gamla torpet Strömssvederna. Dagsbesökare rekommenderas att ta med sin egen fikakorg. Reguljär skärgårdstrafik från Loftahammar och Västervik (med båtbyte på Hasselö).

På Björkö finner man verkligen en levande skärgård.
Här bor idag tre bofasta familjer, med fem barn födda mellan 1991 och 1996. Här bedrivs skärgårdsjordbruk, skogsbruk, snickeri och turismverksamhet.

Hela Björköarkipelagen äger ett utomordentligt högt värde för det rörliga frilufslivet, bland annat på grund av sin lättillgänglighet. Det finns stora möjligheter till bad och friluftsliv.

1980 blev Björkö naturreservat. Anledningen till detta är i första hand att kunna bibehålla en skärgårdsmiljö med sin mosaik av öppna marker, hag- och skogsmarker, och utnyttjandet av åker, ängs och betesmarker för ett aktivt jordbruk. Men ändamålet med reservatsbildandet är också, i den mån det inte strider mot jordbruksintresset och djurlivets förutsättningar, att med enkla medel underlätta allmänhetens friluftsliv.

Lantbruket på Björkö bedrivs med dikoproduktion (herefordkorsningar), får (leicesterkorsningar) och hästavel (fullblodsaraber) i liten skala. Här finns också höns, mysankor, kaniner, hundar och katter.
Skogsbruket är skärgårdsanpassat och omfattar 155 ha produktiv skogsmark. Byggnadssnickaren Kristian Molander bedriver den mesta av sin verksamhet i skärgården. Bryggor och båthus är något av hans specialitet.

På Björkö bedrivs också turismverksamhet och besökare erbjuds bland annat uthyrning av stugor, guidade turer med kaffekorg, bastubad, sjöfågeljakt och båtuthyrning för fiske.


Fakta:


Björkö

Antal bofasta:

11

Fritidsboende:

90

Yta:

2,86 km²

Latitude:

57°52,0

Longitude:

016°39,3

Kommun:

Västerviks kommun

Skärgård:

TjustHistoria

Björkö har varit bebott ända sedan 1600-talet. En karta från 1646 visar att det då fanns en gård på ön. Denna gård omnämns redan 1620 i en husförhörslängd. Familjen Alvarssons förfäder har funnits på ön sedan 1740.

Stenbrytning på Björkö
Förr i tiden skedde mycket stenbrytning på Björkö. Stenen användes bland annat för att bygg gator i Västervik och det nämns också att det gamla vattentornet i Västervik delvis är byggt av Björkösten.

På södra udden av Björkö finns rester kvar av en gammal stenhuggarekoja. En väl bevarad handbyggd spis, som en stenhuggare byggt, finns fortfarande kvar. Den stenhuggare som bodde i stugan var bosatt på Björkö omkring 1911 och det berättas att han brukade besöka gårdarna mitt på ön för att köpa mjölk. Sista gången någon såg honom var 1915 eller 1916. Han försvann utan att lämna något meddelande efter sig. Ingen vet bestämt vem denne stenhuggare var.Ansvarig utgivare: MELLANSKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENING

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz