23 september 2018

 
                                      ARKIV       KONTAKT       BLI MEDLEM       LÄNKSAMLING       LOGGA IN
 
 BOENDE       MAT & DRYCK       RESA & TRANSPORT       BÅTLIV       AKTIVITETER & SEVÄRT      HANDLA      PAKET

Tjust skärgård

SkärgårdsportenPROJEKT


Fiber till skärgården

16 november 2015

Fiber till skärgården

Här presenteras fortlöpande information om vad som händer i vårt fiberprojekt. Informationen visas i kronologisk ordning med senaste info först.

9 juni 2018
Nu går det undan i projektet!
Grävmaskinerna har lämnat Hasselö - Sladö.
Inblåsningen av fiber i de nedgrävda slangarna är gjord.
Svetsning av alla lösa ändar i de gröna kopplingsbrunnarna har pågått de senaste veckorna och är snart klar.
Det innebär att det nu finns det förbindelse från fastigheterna till "huvudcentralen" nodhuset bakom loppisboden på Hasselö.
Då är det klart att börja installeringen i husen.

V.26 och v.27 kommer installation i husen att ske.

V.26: 3 man från Svinab (Svagströmsinstallationer i Norrköping AB) börjar måndag 25 juni och jobbar måndag t.o.m torsdag förmiddag.
Då skall 60 hus på Hasselö o Sladö installeras.

V.27: 2 man från Svinab jobbar måndag 2 juli t.o.m torsdag förmiddag
Då skall resterande 13 hus på Hasselö/Sladö installeras + 23 hus på Smågö, Solidö och Björkö

Torrön kommer separat och är planerat till v.32 beroende på länsstyrelsens tidsgräns för sjökabelförläggning.

Det är viktigt att alla tänker till och förbereder för installationerna.
Nu finns ca 10 meter fiber upprullad utanför era fastigheter.
Det bästa är att gå in på lämpligt ställe i närheten av grävningen.
Den utifrån kommande fibern avslutas med en kopplingsdosa nära genomgångshålet.
Därifrån går man vidare med en separat fiber till mediaboxen som skall ha tillgång till driftsspänning (förberett vid installationen).
Om man behöver en längre fiber för detta (ca 1 meter medlevereras) måste den beställas i förväg hos Svinab.

Man bör undvika att ha den utifrån kommande fibern långa sträckor inne i huset. Händer något inne i huset så att fibern skadas måste ny fiber blåsas in från kopplingsbrunnen.
Det blir en dyrbar reparation.


14 maj 2018
Nu har nästa fas av fiberprojektet börjat.
En liten bil med texten Svagströmsinstallationer (Svinab) åker runt på Hasselö och har börjat fibrera, dvs blåsa i fiber i de nedgrävda slangarna.
Man utgår från nodhuset vid vandrarhemmet och går ut till kopplingsskåpen runt om på ön.

De som gräver stamledningen har hunnit till Slågaudden och är snart på Sladö.
All husnära grävning är klar på Hasselö och Sladö.
Grävningen på Björkö har precis börjat.
Parallellt görs landfästena klara efter sjökabelförläggningen.

I slutet på denna vecka görs en besiktning av grävningen på Hasselö.
Grävning, återställning och eventuell åverkan på vägarna kollas upp.
Andreas och Lennart deltar som representanter för Vägsamfälligheten.

Den som har synpunkter är välkommen att kontakta Lennart, per mail eller telefon.


1 februari 2018
Nu rullar det på. Skärgårdstjänst (Roger & Co), är igång med två grävmaskiner på Hasselö. De håller på med det husnära grävandet, slangen för kundanslutningarna. Bitvis går det lätt och bitvis lite tyngre.
Roger kontaktar per telefon innan skopan sätts i marken. Om ni ännu inte bestämt hur ni vill ha fibern in i huset så är det hög tid nu. Likaså att tänka till var eventuella hinder finns i form av andra ledningar. Strömsatta elledningar hittar Roger mha instrument. Vatten och avlopp är inte lika lätt.
Nästa vecka börjar Vånga gräventreprenad med stamledningen och i början av mars är det dags att lägga sjökabel.

Fibern ansluts till fastigheten så nära håltagningen som möjligt och avslutas med en stickproppskontakt. Därifrån går man vidare med en separat fiberledning till mediaboxen. Den fiberledning som ingår i beställningen är ca 1 meter lång. Behöver man av någon anledning en längre fiberledning till mediaboxen så beställs den hos entreprenören. Pris ca 350 kr + moms (oavsett längd).


18 december 2017
Här kommer information om fiberprojektet nu när året börjar gå mot sitt slut. Det är 1 1/2 år sedan projektet beviljades fiberstöd. Kommunen fick flera projekt beviljade samtidigt och vi har kommit sist i kön. Enligt plan skall allt vara klart till 30/9 2018.
Nu är det på gång!

Markupplåtelseavtal har skickats ut och många är redan påskrivna och inskickade. Grävning för stamslang startar så snart som alla avtal är påskrivna och kommit in. Benny Nyqvist som projekterat och skickat markupplåtelseavtalen har semester från idag och fram till 20 januari. Jag har lovat vara mellanhand under den tiden. Har ni frågor om ert markupplåtelseavtal så skall jag besvara eller förmedla vidare. För fiberanslutning på den egna fastigheten behövs inget markupplåtelsevtal.

Grävningen på Hasselö och Sladö kommer att göras av Vånga Entreprenad. På Björkö är det Gamleby Gräventreprenad. Det husnära grävandet, den s.k. kundslangen, kommer att grävas av Roger/Skärgårdstjänst. Roger kommer också att stå för grävandet på Smågö, Solidö och Torrön.

Förbindelsen från fastlandet blir med sjökabel, från Loftahammarslandet till Björkö. Det är glädjande att det beslutet tagits eftersom radiolänkalternativet inte ger samma driftssäkerhet. Förbindelsen mellan öarna blir också med sjökabel; det är klart sedan tidigare. All sjökabelförläggning skall ske innan fiskarnas lekperiod enligt länsstyrelsens krav.

Säkerheten vid strömavbrott kvarstår att lösa. Nodhuset som är centralpunkten i nätet kräver driftsspänning. Placeringen av nodhuset blir bakom Loppisboden vid Vandrarhemmet. Det kommer att finnas batteribackup för några timmar. Vi vill också ha möjlighet koppla in en bensin- eller dieselgenerator för längre strömavbrott plus en nödtelefon. Mediaboxen i varje ansluten fastighet kräver driftspänning. Det är upp till den enskilde att komplettera med batteribackupp om man vill ha det. Vi kommer att få rekommendation på lämplig utrustning.

Förbered för den husnära grävningen! Gör en skiss över var ni vill ha in fibern i huset och var befintliga ledningar går. Man kan också markera med käppar eller på annat sätt.


22 mars 2017
VMEAB kallade till informationsmöte/frågestund i Loftahammar onsdag 15/3 kl 17.00. Mötet var för vårt gemensamma ansökningsområde med landsbygden runt Loftahammar.

Teknikvalet är att Mellanskärgården matas med radiolänk från mast i Loftahammar till mast på Hasselö. Sjökabel till Smågö, Solidö, Björkö och Torrön; sammalagt 4 km sjökabel. På öarna blir det fiberkabel i slang som i huvudsak följer befintliga vägar eller klamras där det inte går att gräva. Slangdjup 70 cm på åkermark, annars 30 cm.
Grov tidplan för hela området, med början i Källvik och Mellanskärgården sist:
v.22-v.35 Hemma-hos möte för bestämning av anslutningspunkt i huset och grävning på tomten.
v.18-v.22/2018 Grävning.
v.14/2018-v.26 Blåsning av fiber.
v.18/2018-v.26 Installation.
Planerat klart v.26, 2018.

Säkerheten vid strömavbrott diskuterades. På de ställen i fibernätet där det krävs driftspänning (switchar i teknikboden) kommer batteribackup att finnas, 4 timmar. Mediaboxen i varje fastighet kräver också driftspänning. De är inte försedda med batteribackup. VMEAB kommer att lämna rekommendation på lämplig utrustning för de som vill skaffa sådan.
Vi har också tagit upp utplacering av nödtelefon i teknikboden. Även lokal insats i teknikboden för att säkra driftspänning efter batteriernas 4 timmar har diskuterats.

Mellanskärgården har tappat två intressenter och fått en ny. Det är öppet för nya intressenter att fram till 30 april beställa fiberanslutning till utlovat pris 24 400 kr, därefter bara mot offert.


6 nov 2016
Vi fick som alla vet besked om fiberstöd 10 juni. VMEAB fick klart med tre stora områden, sammanlagt 24 mkr i bidrag.
VMEAB har arbetat med förprojektering och förberedelser för markupplåtelseavtal. Entreprenörerna får nu underlag för detaljprojektering och har 6 veckor på sig att lämna anbud på totalentreprenad till VMEAB. Grävning planeras starta när vintern släppt sitt grepp. Klart under sommaren 2018. Redovisning till Länsstyrelsen senast 31 dec 2018.
Informationsmaterial är på väg till alla fastboende och fritidsboende i området. I utskicket finns också en ansökningsblankett. De som redan gjort en beställning behöver inte göra en ny.
VMEAB´s bekräftelse av våra beställningar kommer först när området är klart för grävstart.
Informationsmaterialet beskriver projektets olika steg från den nu pågående upphandlingen till dokumentation, besiktning och slutredovisning.
Fastighetsägare. Var finns befintliga ledningar på tomten? Placering av fiberuttag och mediabox?
Markägare. Kontakt kommer att tas för att teckna markupplåtelseavtal och diskutera bästa schaktväg.


10 juni 2016
Vi har fått positivt beslut hos länsstyrelsen. Den ansökan som VMEAB gjort för vårt område gemensamt med landsbygden runt Loftahammar är beviljad. 3 av VMEAB´s ansökningar har fått OK. Total bidragssumma 24 mkr.
Efter möte hos VMEAB 15/6 återkommer jag med mer information.

23 maj 2016
Länsstyrelsen har hittills godkänt 2 ansökningar i länet. Båda ansökningarna hade fått full poäng, 500, i prioriteringen. Nästa beslutstidpunkt är 7 juni och då kommer ytterligare några ansökningar få godkännande, gissningsvis då med något lägre poäng. Risken är att många ansökningar ligger på den poängnivån (där ligger bl a vår ansökan tillsammans med Loftahammarsområdet). Vid lika poäng är det den beräknade anslutningsgraden som är avgörande och därefter antalet möjliga anslutningar.

1 maj 2016
Mellanskärgården är nu med i en ansökan tillsammans med landsbygden runt Loftahammar (Aleglo/Källvik, Askerum). I den gemensamma ansökan har vi 460 poäng av 500 möjliga (Mellanskärgården ensamma i en egen ansökan når bara 395 poäng). Vi tror att det kan räcka för ett positivt beslut, men osvuret är bäst.

Under tiden jobbar VMEAB med projektering och kalkyler. Mellanskärgården är speciellt inte bara för att det är öar med vatten emellan utan också för att det bitvis är stenigt och svårgrävt eller t.o.m berg. Det är svårt att få ihop kalkylen.

Som ett alternativ till nedgrävd fiber kommer vi att titta på förbindelse via riktade antenner. Det är Teracom som har presenterat förslag för VMEAB. Antenner ersätter helt eller delvis fiber.

En idé är att ta de långa "transportsträckorna" med antenner och radiolänk och sedan vidare lokalt på öarna med fiber. En annan idé är att använda riktade antenner hela vägen ända till varje hushåll, s.k. air fiber. Varje hushåll får en antenn som riktas mot centralt placerade master. En sådan lösning byggs på betydligt kortare tid och till lägre kostnad. Det skulle till och med vara möjligt att ha en fungerande lösning klar redan i höst, förutsatt ett positivt beslut från länsstyrelsen.

Under någon av de närmaste veckorna kommer VMEAB tillsammans med Teracom att göra studiebesök på Hasselö/Sladö för att på plats se på möjligheterna för den här nya tekniken. Det låter mycket intressant.

15 april 2016
Jordbruksverket har meddelat att gemensam ansökning bara kan göras för geografiskt sammanhängande områden, offentliggjort på deras hemsida 13 april. Det innebär att den ansökan VMEAB gjort för oss inte kan godkännas, trots att man redan i tidigt skede stämt av förfarandet med länsstyrelsen i Kalmar. Det betyder omtag.
Mellanskärgården får för låg poäng i prioriteringen (395 av maximalt 500) beroende på att vi är så få fastboende. Bedömningen är att det krävs 420 - 460 poäng för att få stöd. Vi behöver alltså liera oss med ett annat område.

Vid ett möte idag hos VMEAB bestämde vi att göra ett nytt försök. Mellanskärgården kombineras med landsbygden runt tätorten Loftahammar; Aleglo, Källvik, Askerum. Där pågår sedan i somras jakt på intressenter och man har kommit en bra bit på väg. Vi får hoppas att VMEAB får till en ansökan som kan godkännas. Ett fiberprojekt i skärgården skulle vara en fjäder i hatten för dem och mycket viktigt för oss.

18 febr 2016
Vi har haft genomgång av vårt område med VMEAB. Kontrollerat att alla finns med och att fastigheterna ligger på rätt plats. Vi har uppnått 85% anslutningsgrad av de fastboende. Totala antalet fastboende (potentialen) är låg. Vi ingår därför i en gemensam ansökan med ett annat område. Där pågår fortfarande arbete att höja anslutningsgraden. Länsstyrelsen förväntas ta beslut i april. Inom 2 år efter beslut skall projekten vara klara.

25 jan 2016
Länsstyrelsen i Kalmar skjuter fram beslutsdatum. Det gör det möjligt att vässa ansökningarna fram till påsk. VMEAB kommer under februari att kalla till möte med representanter för de olika fiberföreningarna för att se vad som kan göras. På VMEAB´s hemsida finns lägesinformation för MIF´s projekt och för de andra där VMEAB sökt om bidrag. Där finns kartbilder som visar alla fastigheter i området och hur många som anmält intresse för fiber. Länk se nedan.

23 dec 2015
Året är nästan slut och länsstyrelserna har äntligen börjat agera i fiberfrågan. I några fall har länsstyrelser redan kommit med julklapp och beviljat fiberstöd. I vårt fall (VMEAB´s ansökningar) har Kalmar länsstyrelse begärt in kompletterande information. Skall vara inlämnat senast 31/12 och sedan är det dags för beslut, förhoppningsvis. Har ni vänner, bekanta eller grannar ute på öarna som ännu inte är med, så är anmälningar fortfarande välkomna, till 31/12.

11 dec 2015
Jordbruksverket har fattat beslut om reglerna för bredbandsstödet som börjar gälla måndagen den 14.e december. Det innebär att länsstyrelserna kan börja fatta beslut om de ansökningar som kommit in. Man är tydligare vad gäller avdrag om man inte uppfyller reglerna, t.ex om anslutningsgraden eller antalet anslutningar blir lägre än vad som angivits i ansökan. Konkurrensutsättning vid upphandling är också tydligare reglerad. Länk, se nedan.


29 nov 2015. Ny remissrunda.
Jordbruksverket skickar ut sina föreskrifter för bredbandsstödet på ny remissrunda. Endast mindre ändringar är gjorda, främst vad gäller konkurrensutsättning vid upphandlingar. Remisstid en vecka, därefter fastläggs föreskrifterna så att länsstyrelserna kan börja hantera ansökningarna som kommit in.

Förseningar i beslutsprocessen, november 2015.
Det är Jordbruksverket som i sitt Landsbygdsprogram står för regler och bestämmelser i fiberstödet. Hela Landsbygdsprogrammet har varit på remiss hos Konkurrensverket och nu har det trasslat till sig. Konkurrensverket ser en risk för att stödmedlen ersätter kommersiella investeringar. Man har också lagt synpunkter på upphandlingsförfarandet när projekten skall genomföras. Vi vet ännu inte hur Jordbruksverket och i förlängningen Länsstyrelsen kommer att agera.


Lägesrapport, november 2015
Mellanskärgården har 80 påskrivna kontrakt. Länsstyrelsen har fått in ansökningar på 160 miljoner och har 80 miljoner att fördela. Ansökningarna prioriteras baserat på de permanentboende. Vi har en hög anslutningsgrad bland de permanentboende, men man poängsätter också hur stor potentialen permanentboende är. Vi ingår i en gemensam ansökan med att annat område för att öka potentialen.


Informationsmöte i Hasselö Missionshus, juli 2015.
Mee Särneroth informerade och presenterade kommunens förslag. Nyckelfärdig lösning, där VMEAB ansöker om bidrag, projekterar, upphandlar och genomför projektet och också kommer att äga nätet. Zitius är kommunikationsoperatör och ett flertal tjänsteleverantörer kommer att finnas. Utbudet finns att se på nätet: http://vastervik.qmarket.se/


Överlämning till VMEAB, maj 2015.
Efter att ha tagit del av VMEAB´s förslag beslöt MIF´s styrelse att fortsatta agerandet sker tillsammans med VMEAB.


Skissering av fibernät och förkalkyl, hösten 2014.
Baserat på intresseanmälningarna gjordes en kartskiss av ett fibernät och med hjälp av nyckeltal från liknande projekt kunde en första kostnadskalkyl göras.


Intresseanmälningar sommaren och hösten 2014
Bearbetning i affären, på fiske- o byalagsmöten.


Fiberbroschyr, sommaren 2014
Projektet startade med att en broschyr om fiber togs fram för att ge information och för att få igång intresseanmälningar.» Besök webbsida


  »  Till projekt

Ansvarig utgivare: MELLANSKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENING

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz